SISTEM DE COMUNICAȚII SECURIZAT CE UTILIZEAZĂ TERMINALE SECURIZATE ȘI NODURI DE COMUNICAȚII BLOCKCHAIN

  • Home
  • SISTEM DE COMUNICAȚII SECURIZAT CE UTILIZEAZĂ TERMINALE SECURIZATE ȘI NODURI DE COMUNICAȚII BLOCKCHAIN
Descriere proiect:
COD SMIS: 142643
CONTRACT DE FINANTARE: 12/211_ap3/07.07.2021
DURATA CONTRACT DE FINANTARE: 24 luni
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI : 26.011.674,50 LEI
VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI : 21.530.900,00 LEI
VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE A PROIECTULUI : 14.991.505,00 lei

 

Obiectivul general al proiectul este reprezentat de realizarea unui produs inovativ de comunicații securizate, cu caracteristici unice in Romania, respectiv un terminal mobil de comunicații, cu sistem de operare special conceput, modul de comunicații ce asigură preluarea și procesarea pachetelor de date vehiculate de terminalele mobile.

Dezvoltarea unor capabilități de comunicații securizate, inovative, care să permită funcționarea în contextul actual al intensificărilor atacurilor cibernetice reprezintă scopul proiectului, subsumat unei abordări comune a UE în materie de protecție a datelor cu caracter personal și securitate cibernetică. Proiectul vizează creșterea nivelului de securizare a soluțiilor de comunicații disponibile actualmente pe piața liberă.

Inovația constă în capabilitatea produsului inovativ de a îngloba toate facilitățile de securitate a datelor într-un dispozitiv portabil de tip – smart phone (telefon mobil). Datorită faptului că prețul unui astfel de dispozitiv este accesibil putem lua în considerare diseminarea rezultatelor procesului inovativ pe scară largă în toate domeniile de activitate din piață.

Condițiile necesare îndeplinirii obiectivului propus au presupus proiectarea unui sistem de comunicații avansat care să fie superior soluțiilor existente, precum și implementarea unor serii de soluții și tehnologii noi ce asigură un avantaj competitiv față de soluțiile tradiționale.

Totodată, acest proiect vizează și cercetarea în domeniul sistemelor de comunicații, a terminalelor, sistemelor de operare deschise și a soluțiilor de codare și criptare a pachetelor. Soluția tehnică inovativă propusă presupune crearea unei arhitecturi bazată pe tehnologii avansate de securitate orientate pe utilizator, pe designul unic al terminalului precum și pe interfațarea cu noduri de comunicații private.

Implementarea soluțiilor software specifice, a sistemului de operare proprietar bazat pe distribuții UNIX precum și integrarea aplicaților utilizate se vor derula după urmatoarele etape: analiza cerintelor, proiectare, implementare, testare și punere in functiune.

Soluția propusă, prin arhitectura și tehnologiile ce au fost implementate, va răspunde următoarelor cerințe inovative:

  • Asigurarea pentru terminalele mobile proiectate a unui nivel de securitate superior celui existent în prezent;
  • Realizarea unui sistem de tip terminal-nod de comunicații securizat prin mecanisme software și hardware avansate;
  • Automatizarea proceselor de codare a pachetelor de date și translatarea acestora prin tehnologii blockchain;
  • Prevenirea atacurilor prin identificarea breșelor de securitate înainte de a fi exploatate sau combaterea acestora din fazele incipiente.