PLATFORMA INOVATIVA DE PROCESARE SI DIFUZARE A CONTINUTULUI MULTIMEDIA SI DE INTEGRARE A SOLUTIILOR INTERNET OF THINGS

  • Home
  • PLATFORMA INOVATIVA DE PROCESARE SI DIFUZARE A CONTINUTULUI MULTIMEDIA SI DE INTEGRARE A SOLUTIILOR INTERNET OF THINGS
Descriere proiect:
COD SMIS: 130067
CONTRACT DE FINANTARE: 39/221_ap2/05.06.2020
DURATA CONTRACT DE FINANTARE: 28 luni
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI : 21.546.937,30 LEI
VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI : 18.105.256,00 LEI
VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE A PROIECTULUI : 13.228.450,00 lei

 

Obiectivul general al proiectul îl reprezintă susținerea inovării și creșterea productivității HEADLIGHT SOLUTIONS S.R.L. prin realizarea unui produs inovativ complex și a unor servicii inovative, bazate pe acest produs. Se urmărește crearea unei platforme inovative hardware și software de procesare și difuzare a conținutului multimedia și de integrare a soluțiilor Internet of Things ce are ca scop creșterea competitivității economice a societății. Soluția hardware va fi compusă din 2 tipuri de echipamente, unul normal si unul compact, cu mici limitări în privința funcționalităților variantei compacte datorate dimensiunii reduse. Dispozitivul standard va permite afișare de conținut multimedia configurabil de către utilizator, format în principal din stream IP TV sau semnal video preluat prin cablu TV cu afișare simultană a mai multor posturi TV si afișare de stream video cu proveniență diversă. Totodată va fi echipat cu un modem de date mobile compatibil 4G, se va comporta ca un router wireless, va putea fi conectat la internet printr-o conexiune cu mufa RJ45 sau prin Wi-Fi, va dispune de conectivitate prin: Bluetooth, HDMI, RJ45 si alți conectori standard și va fi controlat cu ajutorul unei telecomenzi de tip SMART ce include o soluție de asistent vocal. Produsul va permite controlul dispozitivelor de tip IoT utilizând standardul ZigBee. Dispozitivul compact are câteva limitări la nivelul funcționalităților datorate dimensiunii reduse si va permite afișare de conținut multimedia configurabil de către utilizator, format în principal din stream IP TV sau semnal video preluat prin cablu TV cu afișare simultană a mai multor posturi TV si afișare de stream video cu proveniență diversă. Dispozitivul va putea fi conectat la internet printr-o conexiune Wi-Fi, va dispune de conectivitate prin: Bluetooth, HDMI, și alți conectori standard și va fi controlat cu ajutorul unei telecomenzi de tip SMART ce include o soluție de asistent vocal. Din punct de vedere software soluția cuprinde următoarele module principale: rulare conținut video, rulare conținut video multi-screen, sistem de transport al datelor, componentă Big Data, soluții video as a service, managementul clienților inclusiv facturare si mesagerie automatizată, Android TV, furnizare de conținut (Netflix) dar si un modul dedicat hotelurilor cu scopul de a furniza conținut multimedia printr-o infrastructură modulară si ușor de administrat.

În România, prin Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 au fost stabilite următoarele obiectivele principale:

1. Dezvoltarea activităților de cercetare – dezvoltare – inovare proprii ale întreprinderilor, inclusiv prin promovarea unor măsuri de sprijin finanțate din fonduri naționale și europene. Astfel, este prezentată ca prioritate dezvoltarea în cadrul sectoarelor de specializare inteligența, a structurilor integrate care reunesc companii și organizații de cercetare cu profil similar și/sau complementar (ex. Clustere de inovare, centre de competente);

2. Promovarea celor 10 sectoare economice cu potențial competitiv, printre care Tehnologia informației și comunicațiilor.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

  1. Cresterea investitiei private in domeniul IT&C, atat in cadrul societatii HEADLIGHT SOLUTIONS S.R.L., cat si la nivelul clusterului „Internet of Things”, prin alocarea resurselor financiare prevazute in bugetul din cadrul proiectului;
  2. Diversificarea ofertei de servicii inovative in domeniul TIC, cu valoarea adaugata mare, pe toata durata de 28 de luni a proiectului, cat si ulterior, in perioada de mentinere a investitiei realizate prin proiect;
  3. Achiziția de active fixe corporale – echipamente TIC – si necorporale – aplicatii software – într-o perioadă de 24 luni de la semnarea Contractului de Finanțare, respectiv a dotarilor tehnice: sistem server modular, echipamente de retea, calculatoare, imprimantă, dar si a licentelor si a aplicatiilor / solutiilor software necesare dezvoltării platformei inovative convergente de prelucrare si difuzare de conținut media. Acestea vor consta în: licenta sistem operare, licenta tip office pentru lucru cu documente, solutie virtualizare server, licente software grafica si licente necesare in cadrul dezvoltării de software. Adiacent se vor achizitiționa aplicatii software in scopul realizarii proiectului, acestea fiind: Aplicație software pentru managementul terminalelor, Soluție software specifica Big Data pentru raportări, Solutie software de facturare, Solutie software de mentenanță terminale, Sistem de management al audienței si Aplicatie software monitorizare conexiuni.

Dezvoltarea platformei software care se va concretiza într-un portal la care vor avea acces clienții și prin intermediul căruia vor fi furnizate serviciile de livrare de conținut multimedia. Adiacent se vor dezvolta modulele software ce vor rula pe dispozitivele hardware, modulul de control al conținutului, modulul aferent telecomenzii SMART, modulul software orientat pentru nișa serviciilor de tip hotelier, dar și soluția de transfer a datelor într-un mediu securizat. In aceeasi etapa va avea loc instalarea, configurarea, și testarea echipamentelor si aplicatiilor pentru platforma inovativa convergenta de prelucrare și difuzare de conținut multimedia;

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro